Loading Events

« All Events

Inter-Generational Film Screening: A Suitable Girl

28th May 2019 @ 11:00 am 2:00 pm

Y llynedd, gyda chefnogaeth Gŵyl Gwanwyn Age Cymru, lansiodd Clwb Ffilm Gentle/Radical ei dangosiad cyntaf ar gyfer pobl hŷn, ac ers hynny rydym wedi bod yn cynnal mwy! Ym mis Mai rydym yn
dathlu blwyddyn gyntaf ein ffocws ar bobl hŷn – gyda digwyddiad gwych sy’n pontio’r cenedlaethau!

Beth mae’r ymadrodd ‘pontio’r cenedlaethau’ yn ei olygu i chi?

Ar ddydd Mawrth 28ain Mai gwahoddwn bawb – dynion, menywod, hŷn ac iau – i ymuno â ni am ddangosiad o A Suitable Girl.
Mae’n rhaglen ddogfen sy’n dilyn tair menyw Indiaidd, sy’n brwydro i fyw eu bywydau ymysg pwysau dwys i briodi. Mae’r ffilm yn archwilio perthnasoedd cymhleth y menywod mewn perthynas â phriodas, teulu a disgwyliadau cymdeithasol a diwylliannol.

£2 – £5.50 mae tocynnau yn cynnwys lluniaeth a chreche (Tocynnau am ddim i geiswyr lloches )

I ARCHEBU EICH TOCYNNAU: radha@gentleradical

Lleoliad:

The Riverside Warehouse

56 Machen Place
Cardiff, Riverside CF11 6EQ United Kingdom
+ Google Map