Loading Events

« All Events

“Estate, A Reverie”: A Riverside Neighbourhood Screening

1st December 2022 @ 6:30 pm 9:30 pm

Join us for a screening of the extraordinary documentary by Andrea Luka Zimmerman – ESTATE, A REVERIE – a deeply moving portrait documenting the final years of a community struggling to survive in a boarded-up London housing project.

Filmed over seven years whilst the film maker themselves lived on the estate, the film is a spirited celebration of extraordinary everyday humanity, revealing the resilience of residents who are profoundly overlooked and profoundly stereotyped, by both the media and society. Zimmerman’s film immerses us in a dreamlike lost-world of misfits and survivors whom she films with love and aching tenderness.

A lyrical and gripping vision of the loneliness and disempowerment that haunts life in one of the world’s wealthiest cities, this film invites us to ask how we might resist being framed exclusively through class, race, gender, ability or disability, and even through geography…

The screening will start with food at 6.30pm prompt, tickets include supper and post-screening discussion!

Tickets (to include supper):
£5.50 / £3.50 / £1.50
Space is limited so please book in advance via Ticket Tailor: bit.ly/3sZHSdA
Or by emailing hello@gentleradical.org
Or texting 07442 376974
Whilst this is a screening aimed at Riverside neighbours primarily, we welcome people from outside the neighbourhood, do join us!

Bangladesh Centre, Machen Place, Riverside, Cardiff, CF11 6EP


Ymunwch â ni am ddangosiad o’r rhaglen ddogfen ryfeddol gan Andrea Luka Zimmerman – ESTATE, A REVERIE – portread hynod deimladwy yn dogfennu blynyddoedd olaf cymuned sy’n brwydro i oroesi mewn prosiect tai wedi’i bordio i fyny yn Llundain.

Wedi’i ffilmio dros saith mlynedd tra oedd y gwneuthurwr ffilmiau ei hun yn byw ar yr ystâd, mae’r ffilm yn ddathliad bywiog o ddynoliaeth feunyddiol ryfeddol, gan ddatgelu gwytnwch trigolion sy’n cael eu hanwybyddu’n ddifrifol a’u stereoteipio’n ddifrifol, gan y cyfryngau a’r gymdeithas. Mae ffilm Zimmerman yn ein trochi mewn byd coll breuddwydiol o oroeswyr a misffitiaid y mae hi’n eu ffilmio gyda chariad a thynerwch dolurus.

Mae’r ffilm hon, sy’n weledigaeth delynegol a gafaelgar o’r unigrwydd a’r teimladau

di-rym sy’n poenydio bywyd yn un o ddinasoedd cyfoethocaf y byd, yn ein gwahodd i ofyn sut y gallem wrthsefyll cael ein categoreiddio’n gyfan gwbl trwy ddosbarth, hil, rhyw, gallu neu anabledd, a hyd yn oed trwy ddaearyddiaeth…

Bydd y dangosiad yn dechrau’n brydlon am 6.30pm gyda bwyd, ac mae’r tocynnau’n cynnwys swper a thrafodaeth ar ôl y dangosiad!

Tocynnau (gan gynnwys swper):
£5.50 / £3.50 / £1.50
Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch eich tocyn ymlaen llaw drwy Ticket Tailor: bit.ly/3sZHSdA
Neu drwy e-bostio hello@gentleradical.org
Neu anfonwch neges destun at 07442 376974
Er mai dangosiad yw hwn sydd wedi’i anelu at gymdogion yng Nglan-yr-Afon yn bennaf, rydyn ni’n croesawu pobl o’r tu allan i’r gymdogaeth, ymunwch â ni!

Gyda diolch i Ganolfan Ffilm Cymru.

Bangladesh Centre

Machen Place
Cardiff, CF11 6EP United Kingdom
+ Google Map