Loading Events

« All Events

“Mustang” – A Riverside Neighbourhood Women’s Screening

29th November 2022 @ 10:00 am 1:00 pm

A FILM SCREENING FOR WOMEN IN RIVERSIDE (and beyond!)

MUSTANG
In our continuing series of Riverside neighbourhood film events, we invite women, and those identifying as women, to a screening of the extraordinary film MUSTANG. This powerful and moving film follows the story of five free-spirited sisters growing up in rural Turkey, and their growing solidarity in the face of conservative community elders, and the male-dominated world they are growing up in.

GENTLE/RADICAL’S WOMEN’S SCREENINGS
For over 15 years, the gentle/radical Film Club has hosted warm, friendly, welcoming spaces for women to meet, watch films and share food together. These spaces have become a cultural haven and source of connection for so many over the years. This will be our first women-only screening since before lockdown. Join us to connect with other women, watch a powerful film, and share lunch together.

Whilst this is a screening aimed at women living in Riverside, we welcome women from outside the neighbourhood, do join us!

Tickets (to include lunch):
£5.50 / £3.50 / £1.50
Space is limited so please book in advance via Ticket Tailor: bit.ly/3h6cyqR
Or by emailing hello@gentleradical.org
Or texting 07442 376974

Bangladesh Centre, Machen Place, Riverside Cardiff, CF11 6EP


DANGOSIAD FFILM I FENYWOD YNG NGLAN-YR-AFON (a thu hwnt!) 

MUSTANG
Yn ein cyfres barhaus o ddigwyddiadau ffilm i’r gymdogaeth, rydyn ni’n gwahodd menywod, a’r rhai sy’n uniaethu fel menywod, i ddangosiad o’r ffilm ryfeddol MUSTANG. Mae’r ffilm bwerus a theimladwy hon yn dilyn hanes pum chwaer rydd eu hysbryd sy’n cael eu magu yng nghefn gwlad Twrci, a’u cydsafiad cynyddol yn wyneb henuriaid cymunedol ceidwadol, a’r byd lle maen nhw’n tyfu i fyny sy’n cael ei ddominyddu’n bennaf gan ddynion.

DANGOSIADAU GENTLE/RADICAL I FENYWOD
Ers dros 15 mlynedd, mae Clwb Ffilm gentle/radical wedi cynnal mannau cysurus, cyfeillgar, croesawgar i fenywod gwrdd, gwylio ffilmiau a rhannu bwyd gyda’i gilydd. Mae’r gofodau hyn wedi dod yn hafan ddiwylliannol ac yn ffynhonnell o gysylltiad i gynifer dros y blynyddoedd. Hwn fydd ein dangosiad cyntaf i fenywod yn unig ers cyn y cyfnod clo. Ymunwch â ni i gysylltu â menywod eraill, gwylio ffilm bwerus, a rhannu cinio gyda’n gilydd.

Er mai dangosiad yw hwn sydd wedi’i anelu at fenywod sy’n byw yng Nglan-yr-Afon, rydym yn croesawu menywod o’r tu allan i’r gymdogaeth, ymunwch â ni!

Tocynnau (gan gynnwys cinio):
£5.50 / £3.50 / £1.50
Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly archebwch eich tocyn ymlaen llaw drwy Ticket Tailor: bit.ly/3h6cyqR
Neu drwy e-bostio hello@gentleradical.org
Neu anfon neges destun at 07442 376974

Gyda diolch i Ganolfan Ffilm Cymru.

Bangladesh Centre

Machen Place
Cardiff, CF11 6EP United Kingdom
+ Google Map