Mae Gentle / Radical yn brosiect sy’n cael ei redeg gan artistiaid

Mae newid o ddiddordeb i ni
Ein man cychwyn yw diwylliant

O ddiwylliant, cysylltwn wleidyddiaeth, cymuned a chyfiawnder cymdeithasol, gan adeiladu prosiectau o’r cychwyn
Rydym yn byw yng Nghymru
Credwn mewn grym cenhedloedd bychainAc rydym am greu celfyddyd o ofodau cyfiawnder a chydsafiad
Mae’r rhain yn ddelfrydau uchelgeisiol, sy’n haws dweud na gwneud mewn ymarfer
Mae pontio’r bylchau rhwng delfrydau ac ymarferhefyd yn rhan o’r gwaith