Digwyddiadau Blaenorol

Past Events

 • The Sound of Capital Being Grounded

  Ymunwch â Gentle/Radical am grynodeb o fideos anifeiliaid o wanwyn 2020, ffilmiau byrion sy’n archwilio perthnasoedd dynol ac an-ddynol, a thrafodaeth ôl-sgrinio gyda dau siaradwr ... Read mor...

  13th May 2021 @ 7:00 pm - 9:00 pm
 • Antholegau Gofal

  Antholegau Gofal :: (gan fy mod yn dal y bydysawd ynof, etifeddiaeth yw fy enaid) Mae Antholegau Gofal yn ddigwyddiad am hunanofal … neu efallai ei fod ... Read more

  15th November 2020 @ 2:00 pm - 6:30 pm
 • Dangosiad Calan Gaeaf a Gweithdy Hanner Tymor!

  Gwahoddir pobl ifanc, plant, teuluoedd a phobl hŷn i ddangosiad Calan Gaeaf arbennig. Ymunwch â ni am fyrbrydau arswydus ynghyd â'r cyfle i ddylunio eich ... Read more

  30th October 2019 @ 11:00 am - 2:00 pm
 • Gweithio o dan Gyfalafiaeth: Trafodaeth Gymunedol

  Dywedir wrthym fod contractau dim oriau a thlodi mewn gwaith yn ‘normal’ – ond a allwn ddychmygu system well? Ymunwch â Rabab Ghazoul, artist a ... Read more

  29th October 2019 @ 6:00 pm - 7:00 pm
 • Noson Ffilm Glan yr Afon (15+)

  Ymunwch â ni ar gyfer ein Noson Ffilm a Bwyd gyntaf, sydd ym mis Hydref yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Ar ôl blynyddoedd o ddangosiadau ... Read more

  25th October 2019 @ 6:30 pm - 8:30 pm
 • Prynhawn o Farddoniaeth a’r Gair Llafar

  Mae’n bleser gennym groesawu grŵp Where I’m Coming From – grŵp o artistiaid gair llafar ac awduron amrywiol yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Dewch i glywed lleisiau ... Read mo...

  20th October 2019 @ 4:00 pm - 6:00 pm
 • Clwb Brecwast Amlddiwylliannol

  Sut mae brecwast Indiaidd, Cymraeg, Somali neu Balesteinaidd yn blasu? Ymunwch â ni ar gyfer ein Clwb Brecwast Amlddiwylliannol cyntaf lle cawn roi cynnig ar ... Read more

  20th October 2019 @ 10:00 am - 12:00 pm
 • Inter-Generational Film Screening: A Suitable Girl

  Y llynedd, gyda chefnogaeth Gŵyl Gwanwyn Age Cymru, lansiodd Clwb Ffilm Gentle/Radical ei dangosiad cyntaf ar gyfer pobl hŷn, ac ers hynny rydym wedi bod ... Read more

  28th May 2019 @ 11:00 am - 2:00 pm
 • Imagination Forum #5

  Beth sy'n gwneud cynghreiriad da? Sut mae bod yn gynghreiriad yn gysylltiedig â phŵer a braint?

  4th May 2019 @ 10:30 am - 2:30 pm
 • Love & Desire in Palestine

  LOVE AND DESIRE IN PALESTINE An evening of short films with Gentle/Radical What – and where – is love? To coincide with Valentines, Gentle/Radical invite ... Read more

  13th February 2019 @ 7:00 pm - 9:30 pm
 • Boy and the World

    We are delighted to announce our most inclusive screening yet – open to all generations across Cardiff to include children, young people, men, women ... Read more

  29th October 2018 @ 11:00 am - 2:00 pm
 • IMAGINATION FORUM, GATHERING #4

    We’re delighted that the Imagination Forum – our platform for decolonising the arts in Wales – will continue to deliver another five events between ... Read more

  11th October 2018 @ 6:00 pm - 9:00 pm
 • Decolonising Environmentalism

    A Gentle/Radical People’s Symposium Film Screening // Invited Speakers // Presentations // Q & A + Discussion // Community Meal SKLP SAMAJ COMMUNITY CENTRE ... Read more

  1st July 2018